ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo 

 

ประชาสัมพันธ์  วีดีทัศน์เผยแพร่การบริหารจัดการขยะ "จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสะอาด"

 

More...

 ประกาศเทศบาลตำบลวันยาว เรื่่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

More...

 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

More...

 ประกาศเทศบาลตำบลวันยาวเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น   สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)

More...

 เทศบาลตำบลวันยาว

จัดกิจกรรม สืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านภัยมะเร็งเต้านม

ประจำปี 2562

More...

 เทศบาลตำบลวันยาวร่วมกับโรงเรียนวัดซึ้งล่าง โรงเรียนวัดวันยาวล่าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

More...

 เทศบาลตำบลวันยาวร่วมพิธีเปิดงานสันนิบาตเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๘ 

More...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาอ้อพัฒนา ๑ (ซอยสุสาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

More...

 ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาอ้อพัฒนา ๑ (ซอยสุสาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

More...

 ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาอ้อพัฒนา ๑ (ซอยสุสาน) หมู่ที่ ๖ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

More...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท - ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 , 089-7505794 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com