ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo 

 

 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

More...

 ประกาศเทศบาลตำบลวันยาวเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น   สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)

More...

ประกาศเทศบาลตำบลวันยาวเรื่อง การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2662) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

More...

ประกาศเทศบาลตำบลวันยาวเรี่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

More...

 เทศบาลตำบลวันยาวร่วมกับโรงเรียนวัดซึ้งล่าง โรงเรียนวัดวันยาวล่าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

More...

 เทศบาลตำบลวันยาวร่วมพิธีเปิดงานสันนิบาตเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๘ 

More...

 เทศบาลตำบลวันยาวร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

More...

งานก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ หลัง

More...

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเจ้ไท ทะลุซอยบ้านลุงช้วน หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

More...

งานก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านเจ้น้องขายส้มตำ หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

More...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท - ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 , 089-7505794 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com