ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


แผนการดำเนินงานประจำปี

 

 

                       แผนการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลวันยาว

           

                      แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

 

                      แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

 

        แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562

 

                     แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com