ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


กองช่าง

                                                          

                                                                                      

                                                                                   นายลิขิต  ทนสิงห์  

                                                                                ผู้อำนวยการกองช่าง                               

                                                                                                      

                           นายวิษณุ  ทศมาศ                                                                                นายพิพัฒน์  เมธวัน

                          นายช่างไฟฟ้า                                                                                        นายช่างโยธา

                                                                                     

                                                                                    นายพงศธร  น้อยถนอม

                                                                             ผู้ช่วยเจ้าหน้ที่ธุรการ

 

                                                                               พนักงานจ้างทั่วไป

                                                                                    

                                                                                   นายชะลา  นัทธี

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com