ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองการศึกษา
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo


เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหิน ๑ ซอย ๓ (ซอยบ้านลุงหนุน) หมู่ที่ ๔ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

1

2

3

 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ามะขาม ซอย ๔ (ซอยผ่องไท) หมู่ที่ ๓ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคี ๔ ซอย ๑ (ซอยบ้านตาจัน) หมู่ที่ ๗ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะขวาง - บ้านวันยาวล่าง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะขวาง - บ้านวันยาวล่าง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะขวาง - บ้านวันยาวล่าง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัตนดำรง หมู่ที่ ๕ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพินิจปัญญาคุณ ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัตนดำรงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี article
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ช่วยสะอิ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฝังท่อข้ามถนนหน้าบ้านผู้ช่วยบุญช่วย ฝังท่อระบายน้ำข้ามถนนสายบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ 2 (เชื่อมบ้านดาบรงค์) หมู่ที่ 8 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฝังท่อระบายน้ำข้ามถนนสายบ้านคลองตะเคียน - บ้านเกาะขวาง (บริเวณปากซอยบ้านดาบรงค์) หมู่ที่ 8 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝายน้ำล้นกั้นคลองอีแงว หมู่ที่ 7 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง article
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อจัดเทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างเทศบาลตำบลวันยาว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างเทศบาลตำบลวันยาว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีต
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้างเทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลวันยาว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้า
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง เทศบาลวันยาว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลวันยาว article
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลวันยาว articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com