ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ไทยตำบล ดอท คอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
สำนักงาน ก.พ.
google
yahoo

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนัก กอง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนัก กอง .JPG 

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล.JPG

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).pdf

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1).pdf

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์

 วีดีทัศน์เผยแพร่การบริหารจัดการขยะ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสะอาด (เปิดคิวอาร์โค้ดสแกน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

new doc.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หน้า 1/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลวันยาว 47 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท- ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 039-424952 , 089-2450199 โทรสาร : 039-424972 support@wanyouw.go.th หรือ wanyouw@gmail.com