กองช่าง
 
นายลิขิต ทนสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นางสาวกิตติมา สร้อยสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
คนงาน
นางสาวปาริฉัตร พ่วงพี
คนงาน
นายศักดา แก้วเกตุ
คนงาน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวันยาว
47 หมู่5 ถนนสุขุมวิท-ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์:039-424952, 089-2450199 โทรสาร:039-424972