กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วย
 
-ว่าง-
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วย
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวันยาว
47 หมู่5 ถนนสุขุมวิท-ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์:039-424952, 089-2450199 โทรสาร:039-424972