โครงสร้างองค์กร
 
 

ดาวน์โหลดเอกสาร  01 โครงสร้าง_110422_140124.pdf
     
     
     
     
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวันยาว
47 หมู่5 ถนนสุขุมวิท-ตราด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์:039-424952, 089-2450199 โทรสาร:039-424972