อัลบั้มภาพ โครการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร 7 วันอันตราย ประจำปี 2565 ณ บริเวรณหน้าวัดวันยาวล่าง หมู่ 2 ตำบลวัน
* อัลบั้ม *
โครการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร 7 วันอั
โครการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางการจราจร 7 วันอั
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2565
ประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2565